Kiara Jane Petrovická a Adriana Šenkárová počas tenisového zápasu štvorhry Európsky olympijsky festival mládeže, Utorok, 28. Júla 2015, Tbilisi, Gruzínsko-0315

a počas tenisového zápasu štvorhry Európsky olympijsky festival mládeže, Utorok, 28. Júla 2015, Tbilisi, Gruzínsko