Adriana Šenkárová s olympijskymi dobrovoľníkmi, Európsky olympijsky festival mládeže, Pondelok, 27. Júla 2015, Tbilisi, Gruzínsko-4885

s olympijskymi dobrovoľníkmi, Európsky olympijsky festival mládeže, Pondelok, 27. Júla 2015, Tbilisi, Gruzínsko