Pohľad do jedálne v olympijskej dedine Európskeho olympijskeho festivalu mládeže, Pondelok, 27. Júla 2015, Tbilisi, Gruzínsko-4441

Pohľad do jedálne v olympijskej dedine Európskeho olympijskeho festivalu mládeže, Pondelok, 27. Júla 2015, Tbilisi, Gruzínsko