Ohňostroj nad olympijskou dedinou po záverečnom ceremoniáli, Európsky olympijsky festival mládeže, Sobota, 1. Augusta 2015, Tbilisi, Gruzínsko-6032

Ohňostroj nad olympijskou dedinou po záverečnom ceremoniáli, Európsky olympijsky festival mládeže, Sobota, 1. Augusta 2015, Tbilisi, Gruzínsko