Časť atletického tímu pri večeri, Vladimír Bezdíček, Jakub Benda, Boris Demeter, Adrián Baran, Darina Kozolková, Európsky olympijsky festival mládeže, Pondelok, 27. Júla 2015, Tbilisi, Gruzínsko-4902

Časť atletického tímu pri večeri, , , , , Darina Kozolková, Európsky olympijsky festival mládeže, Pondelok, 27. Júla 2015, Tbilisi, Gruzínsko