Slovenská delegácia Európskeho olympijskeho festivalu mládeže počas otváracieho ceremoniálu, Pondelok, 27. Júla 2015, Tbilisi, Gruzínsko-9092

Slovenská delegácia Európskeho olympijskeho festivalu mládeže počas otváracieho ceremoniálu, Pondelok, 27. Júla 2015, Tbilisi, Gruzínsko