Ohňstroj na záver otváracieho ceremoniálu Európskeho olympijskeho festivalu mládeže, Pondelok, 27. Júla 2015, Tbilisi, Gruzínsko-4657

Ohňstroj na záver otváracieho ceremoniálu Európskeho olympijskeho festivalu mládeže, Pondelok, 27. Júla 2015, Tbilisi, Gruzínsko