Každý člen slovenskej výpravy Európskeho olympíjskeho festivalu mládeže počas úvodného brífingu v Hoteli Junior obdržal menovací dekrét, Bratislava, Sobota 25. Júla 2015-4357

Každý člen slovenskej výpravy Európskeho olympíjskeho festivalu mládeže počas úvodného brífingu v Hoteli Junior obdržal menovací dekrét, Bratislava, Sobota 25. Júla 2015