Viktória Vydúreková s trénerom Stanislavom Kútikom po gymnastickom preskoku, Európsky olympijsky festival mládeže, Streda, 29. Júla 2015, Tbilisi, Gruzínsko-4984

s trénerom Stanislavom Kútikom po gymnastickom preskoku, Európsky olympijsky festival mládeže, Streda, 29. Júla 2015, Tbilisi, Gruzínsko