Viktória Vydúreková s trénerom Stanislavom Kútikom, Európsky olympijsky festival mládeže, Streda, 29. Júla 2015, Tbilisi, Gruzínsko-5053

s trénerom Stanislavom Kútikom, Európsky olympijsky festival mládeže, Streda, 29. Júla 2015, Tbilisi, Gruzínsko