Slovenská VIP lavička sleduje zápas v džude Miroslava Kopiša, Európsky olympijsky festival mládeže, Piatok, 31. Júla 2015, Tbilisi, Gruzínsko-5405

Slovenská VIP lavička sleduje zápas v džude Miroslava Kopiša, Európsky olympijsky festival mládeže, Piatok, 31. Júla 2015, Tbilisi, Gruzínsko