Miroslav Kopiš s trénerom Jozefom Krnáčom sa tešia zo zisku medile v džude, Európsky olympijsky festival mládeže, Piatok, 31. Júla 2015, Tbilisi, Gruzínsko-0821

s trénerom Jozefom Krnáčom sa tešia zo zisku medile v džude, Európsky olympijsky festival mládeže, Piatok, 31. Júla 2015, Tbilisi, Gruzínsko