Miroslav Kopiš s trénerom Jozefom Krnáčom sa pripravujú na ďalší zápas, Európsky olympijsky festival mládeže, Piatok, 31. Júla 2015, Tbilisi, Gruzínsko-5273

s trénerom Jozefom Krnáčom sa pripravujú na ďalší zápas, Európsky olympijsky festival mládeže, Piatok, 31. Júla 2015, Tbilisi, Gruzínsko