Lukáš Kurák počas zápasu v džude s trénerom Jozefom Krnáčom, Európsky olympijsky festival mládeže, Sobota, 1. Augusta 2015, Tbilisi, Gruzínsko-5851

počas zápasu v džude s trénerom Jozefom Krnáčom, Európsky olympijsky festival mládeže, Sobota, 1. Augusta 2015, Tbilisi, Gruzínsko