Lukáš Kurák počas zápasu v džude, Európsky olympijsky festival mládeže, Sobota, 1. Augusta 2015, Tbilisi, Gruzínsko-5839

počas zápasu v džude, Európsky olympijsky festival mládeže, Sobota, 1. Augusta 2015, Tbilisi, Gruzínsko