Simon Rigász po prebratí kolíka, štafeta 4x100m, Európsky olympijsky festival mládeže, Piatok, 31. Júla 2015, Tbilisi, Gruzínsko-0867

po prebratí kolíka, štafeta 4x100m, Európsky olympijsky festival mládeže, Piatok, 31. Júla 2015, Tbilisi, Gruzínsko